TRANSPORT SLAB (2023-2024)
AREA SLAB AMOUNT
VASUNDHARA SLAB- 1 Rs.2,200
VAISHALI, JHANDAPUR SLAB- 1 Rs.2200
PARSHAVNATH, KAUSHAMBI SLAB- 1 Rs.2200
INDIRAPURAM SLAB- 2 Rs.2300
RAMPURI, SURIYA NAGAR, BRIJ VIHAR SLAB- 3 Rs.2300
LAJPAT NAGAR, RAJENDRA NAGAR, ARTHALA SLAB- 4 Rs.2300
RAJNAGAR EXT. SLAB- 5 Rs.2700
SHANI CHUNGI SSLAB- 6 Rs.2700
CROSSING REPUBLIC, SIDHARTH VIHAR SLAB- 7 Rs.3050
NOIDA SLAB -8 Rs.3250
JHILMIL SLAB-10 Rs.2500